...za mentalnu, emocionalnu i duhovnu ravnotežu

FitoFlast

Lečenje anksioznosti
Blagotvorno dejstvo flastera primećuje se odmah nakon par sati od kako ste ga prilepili. Za dugotrajniji učinak mora se koristiti flaster nekoliko nedelja pa i meseci za potpuno izlečenje. Princip je kao kod homeopatskog lečenja (male količine – veliki učinak).

FitoFlast Svaka kura akupunkture sadrži minimum sedam terapija i upravo zbog toga je u pakovanju sedam para flastera koji se lepe na obe ruke na tačku koja je naznačena dole na slici. Pored ovih flastera postoje i veći koji se lepe na grudi i njih ima pet komada. Oni se koriste kada je nervoza zaista velika i kada ste opsednuti mnogo degenerativnim mislima a i ako je želudac uzrok nervoze. U slučaju pojave mučnine flaster na grudi skinuti pa posle par sati ga ponovo prilepiti. Ovaj se flaster lepi u vremenskim razmacima kao i mali s time što se pre završava.

Flastere na rukama menjati svaki dan, prva četiri dana, posle napraviti pauzu od jednog dana pa opet prilepiti 5. par flastera i držati takođe 24 časa. Znači posle 4. flastera praviti pauzu od jednog dana. Posle 6. flastera napraviti pauzu od dva dana i prilepiti zadnji par. Tako dobijate jedinstveni tretman akupunkture u vašem domu. Veoma je bitno da tačku pravilno locirate. Na 5 cm po središnjoj liniji od prevoja šake. Tačnije ćete je locirati ako se bockate tupim delom igle. Kada osetite pojačan senzibilitet u jednoj tački to je onda ta tačka. Pažljivo staviti melem sa flasterom na tu tačku. Ako vam je zgodnije možete prvo staviti prstima melem pa preko njega flaster. Ako vam se i zgužva neki flaster upotrebite drugi rezervni. Melem na flasteru nikako ne dirati pincetom ili bilo kojim metalnim predmetom, najpogodnije je sopstvenim prstima a ne drugi da ga dira.

Ne postoji kontraindikovano delovanje, jedino se može pojaviti malo crvenilo kože ako je neko alergičan na određene biljke. Tada se jednostavno skine flaster i sve se vraća u normalno stanje.

FitoFlast NEIGUAN je 6. tačka meridijana perikarda i nalazi se 5 cm iznad sredine prednje brazde zapešća Ova se tačka koristi bilateralno odnosno odjednom na obe ruke. Indikovana je kada pored neuroze imate i problema sa pritiskom, aritmijom srca i seksualnih problema. Tako da ovu tačku prvenstveno preporučujem jer utiče pored depresije i na regulaciju sna.


FitoFlast JIUWEI je 15. tačka meridijana koncepcije i nalazi se u visini vrška ksifoidnog nastavka u medijalnoj liniji. Ovu tačku koristiti kada pored neuroze imate probleme i sa disanjem kao i sa varenjem.
Akupunkturni model